Konsus bv

Financieel DienstverleningKonsus bv Accountant en Belastingadviseur in Haarlem

is een centraal in het land gelegen accountantskantoor met in haar cliëntenkring ondernemingen in het midden- en klein waaronder zzp'' ers maar is ook de specialist voor arts en apotheker, andere vrije beroepsbeoefenaren en non-profitinstellingen. Het kantoor heeft cliënten door het hele land.

Bij dit niet te grote kantoor is persoonlijke betrokkenheid ook bij de kleinere ondernemer belangrijk, maar daarnaast de kwaliteit van de dienstverlening. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met een team van accountants, fiscaal en civiel juristen, P&O deskundigen en pensioenadviseurs.
Naast de reguliere diensten zoals accountantscontrole, verzorgen van jaarstukken, financiële en loonadministratie, belastingaangiften en fiscale advisering behoort ook advisering over personeelskwesties, oudedagsvoorziening, fusie en overname tot onze vakgebieden. Zodat het kantoor u alles kan bieden, maar wel tegen redelijke tarieven. Eventueel kunnen vaste prijsafspraken worden overeengekomen.

Voor startende ondernemers organiseren wij periodiek een vrijblijvend, kosteloos spreekuur met de accountant of de belastingadviseur.

Praktische begeleiding en op de praktijk gerichte adviezen staan bij ons centraal. Heldere antwoorden geven op uw ondernemingsvraagstukken, actief met u meedenken en samen met u zorgen voor een goede financiële administratie en bedrijfsstructuur zijn voorbeelden van onze werkwijze van ondersteuning aan u.


Wanneer u Konsus bv Financieel Consultancy inhuurt kunt u rekenen op:

 • Deskundigheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Enthousiasme
 • Kwaliteit
 • Oplossingen

Konsus bv Financieel Consultancy is een financiële dienstverlener gespecialiseerd in  midden en groot bedrijf , (semi)overheid en non-profit. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar projectmatige ondersteuning bij de implementatie van een nieuw financieel systeem of wilt u advies op het gebied van rechtmatigheid, AO/IC, digitalisering en/of optimalisering van uw werkprocessen? Hebt u voor korte of langere tijd bijvoorbeeld een controller, hoofd Financieel administratie of planning & control medewerker nodig? Dan bent u bij Konsus Financieel Consultancy aan het juiste adres.

Onze diensten

Konsus bv werkt voor uiteenlopende klanten: grote (inter)nationale ondernemingen, bedrijven en ondernemers in de middenmarkt, not-for-profitorganisaties en (semi-)overheidsinstellingen. Aan deze klanten bieden wij een scala van audit-, tax- en advisorydiensten.


Grote (inter)nationale ondernemingen

Voor grote (inter)nationale ondernemingen, die veelal beursgenoteerd zijn, gelden beperkingen ten aanzien van de aanvullende diensten die één aanbieder naast de jaarrekeningcontrole mag leveren. Hiertoe zijn regels opgelegd door wet- en regelgevers. Het uitgangspunt daarvan is dat de onafhankelijkheid van de controle van de jaarrekening nooit in het geding mag komen door aanvullende dienstverlening. Dit betekent in de praktijk dat als een grote (inter)nationale onderneming controlecliënt is van Konsus, er scherp op gelet wordt of aanvullende dienstverlening niet kan leiden tot conflicterende belangen.


Middenmarkt

Konsus bv hanteert de term ‘middenmarkt’ voor het midden- en kleinbedrijf, directeuren-grootaandeelhouders en overige kleine en middelgrote ondernemingen. Bedrijven en ondernemers in de middenmarkt stellen veelal prijs op een gecoördineerde dienstverlening op een aantal terreinen, waarbij een intensief contact met hun accountant of adviseur centraal staat. Juist ook in dit marktsegment wordt intensief gebruikgemaakt van Konsus kennis van de markten, branches en sectoren. De dienstverlening aan dit type ondernemers omvat zowel audit-, tax- als advisorydiensten (bijvoorbeeld advies op het gebied van risicobeheersing of performanceverbetering).

De dienstverlening van Konsus bv Financieel Consultancy richt zich op de bedrijfsvoering van midden&groot bedrijf, (semi)overheids- en non-profitorganisaties en is onder te verdelen in advisering (consultancy) en tijdelijke, projectmatige, ondersteuning.


Advisering

De advieswerkzaamheden kunnen betrekking hebben op:

 • Optimalisatie van de bedrijfsvoering
 • Rechtmatigheid(sonderzoeken)
 • Het inrichten van de auditfunctie en het opstellen van auditplannen
 • Het optimaliseren / verbeteren van financiële processen
 • Het ontwikkelen en/of verbeteren van managementinformatie
 • Workflowmanagement
 • Single information, single audit (SISA)

Projectmatige ondersteuning

Deze opdrachten worden uitgevoerd op het gebied van:

 • Financiële administratie
 • Interim management (controller / hoofd administratie)
 • Begrotings- en jaarrekeningtrajecten
 • Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
 • Het digitaliseren van werkprocessen (workflow)
 • Implementeren van administratieve (financiële) systemen
 • (Europese) subsidieprojecten

embed google map wordpress

Get in touch!


Contact gegevens

Drs. M. (Gosia) Rudzinska-IJsveld
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem

Konsus bv is ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer: 83319492

Telefoon: 023-7112132
E-mail: info (apenkrul) konsus.nl